Партньорство

Фирма „Колев” е официален дилър на Michelin и Dunlop за региона

Целта на Michelin е да даде своя принос за развитието на мобилността. Но тези усилия имат смисъл единствено, без да се има предвид само икономическия резултат на предприятието, ако целта е установяване на трайна мобилност, която съпровожда и благоприятства развитието на човешки дейности, запазвайки все по-добре околната среда и вмествайки се все по действено в начина на живот. Michelin счита, че групата заинтересовани страни, нейните акционери, нейния персонал, клиенти, нейните доставчици, държавните органи, всички организации, с които съществуват взаимоотношения, имат очаквания в социалната област, екологията и икономиката. Тези очаквания са основателни и Michelin търси винаги, когато е възможно, начин да отговори на тези очаквания.